ELDØYANE SOM KNUTEPUNKT I SUNNHORDLAND

Fylkesvei med gang- og sykkelsti binder Eldøyane Næringspark sammen med stamveien (E-39) og Trekantsambandet over Stord. Sjøveien mellom Bergen og Stavanger, og til kontinentet, går kloss forbi gjennom hovedsjøfartsåren Langenuen.

Næringsparken har en størrelse på 350.000 kvm areal og 2.000 meter sjølinje. Stord Hamn Eldøyane er godsknutepunkt for en større region, og har god kai- og lagerkapasitet som kan utvides. Næringsparken har komplett anlegg for hogging av plattformer og moduler- skreddersydd også for andre prosjektoppdrag.

Eldøyane er gassknutepunkt for naturgass. Tankanlegg for naturgass med distribusjonsnett er etablert, og bedriftene i næringsparken kan knytte seg til anlegget.

Eldøyane Næringspark har godt utbygget infrastruktur med fylkesvei, internt veisystem, vanntilførsel, elektrisk strøm, naturgass, avløp, tele/data og bredbånd.

 

 
Copyright © 2001-2016 Eldøyane Næringspark, Eldøyane 200, 5411 STORD.
Telefon +47 992 57 452. Telefax +47 53 40 22 21. Daglig leder er Kolbein Rege.