STRATEGI OG AKTIVITET

Industriområdet tilhørende Eldøyane Næringspark med nærområder utgjør samlet ca. 1 mill. kvm, og er et av Norges største og mest komplette av sitt slag. Bedriftene leverer sine produkter og tjenester i hovedsak inn mot energi og miljø. Stor kompetanse og erfaring gjør dem til de fremste aktører innen sine kjerneområder. Bedriftene har gjort store investeringer når det gjelder kunnskap, kompetanse, produkter, anlegg og utstyr.

Eldøyane Næringspark har en prioritert satsing mot prioriterte teknologi- og kompetanse- og industri-/næringsmiljøer, innen:

  • Olje og gass
  • Energi/naturgass
  • Gjenvinning og miljø
  • Havbruk
  • Skipsleveranser
  • Maritime anlegg
  • Basevirksomhet
  • Havnetjenester
Antall bedrifter i næringsparken er over 40, med til sammen ca. 600 ansatte.
 
Copyright © 2001-2016 Eldøyane Næringspark, Eldøyane 200, 5411 STORD.
Telefon +47 992 57 452. Telefax +47 53 40 22 21. Daglig leder er Kolbein Rege.