Eldøyane Næringspark

Selskapet har som mål å utvikle industrieiendommen Eldøyane på Stord

Kort historie

Eldøyane Næringspark AS ble etablert 1. januar 2000 og overtok en eiendom på Eldøyane, Stord på ca 350.000 kvm og 2.000 meter sjølinje. Gjennom utfylling i sjøen har de totale arealene øket til ca. 400 000 kvm. Området ble tidligere benyttet i forbindelse med bygging av store konstruksjoner for olje og gassvirksomheten i Nordsjøen. I dag er Eldøyane et næringsklynge med ca. 30 bedrifter innenfor en rekke næringer. I løpet av de siste 22 år har store deler av Eldøyane blitt solgt til de bedriftene som har etablert seg på næringsområde.

grønn industri illustrasjon

Utleie og Salg - Areal og Nærings-/Kontorbygg

Eldøyane Næringspark AS eier fortsatt ca 150 000 kvm industriareal samt verkstedsbygg. Alt areal er utleid på langsiktige kontrakter til henholdsvis Aker Soltions og Norsea Logistic. Aker Solutions driver et moderne og avansert demoleringsanlegg på Eldøyane. Norsea Logistic driver havneterminal på vegne av Stord Hamnestell samt mobiliseringsbase for oljevirksomheten i Nordsjøen.

Eldøyane Næringspark AS for tiden ikke noen ledige arealer for salg eller utleie.

Eierstruktur

Eldøyane Næringspark AS eies i dag av Norsea Property AS– 50 % og Aker Solutions AS- 50 %.

Eldøyane næringsområde eies i dag av en rekke selskaper med Stord kommune/Stord Hamnestell som den største eieren etter Eldøyane Næringspark.

Ikon for
Ikon for