Om oss

Næringsparken er tilknyttet et av de største industrimiljøene i Norge

Om oss

Eldøyane Næringspark eier fortsatt ca 150 000 kvm industriareal samt verkstedsbygg. Alt areal er utleid på langsiktige kontrakter til henholdsvis Aker Soltions og Norsea Logistic. Aker Solutions driver et moderne og avansert demoleringsanlegg på Eldøyane. Norsea Logistic driver havneterminal på vegne av Stord Hamnestell samt mobiliseringsbase for oljevirksomheten i Nordsjøen.

Eldøyane Næringspark AS for tiden ikke noen ledige arealer for salg eller utleie.

Eldøyane Næringspark AS eies i dag av Norsea Property AS– 50 % og Aker Solutions AS – 50 %.

Eldøyane næringsområde eies i dag av en rekke selskaper med Stord kommune/Stord Hamnestell som den største eieren etter Eldøyane Næringspark.